luty25

Specjalista dziecięcy czy dla dorosłych?

dodano: 25 lutego 2010 przez sylciar


 

Z punktu widzenia medycyny dzieci nie są jedynie „małymi dorosłymi". Wręcz przeciwnie, mają one swoje odrębne, specyficzne i złożone problemy i potrzeby zdrowotne. Dlatego też należy dokonać wyraźnego rozdzielenia między specjalistami zajmującymi się dziećmi a specjalistami zajmującymi się dorosłymi. Tylko niektórzy leczą i dzieci, i dorosłych, aczkolwiek zwykle w wysoce nierównych proporcjach.
Specjaliści pediatryczni zajmują się wyłącznie dziećmi i młodzieżą (a czasem również młodymi dorosłymi). Wyróżnia ich spośród innych przede wszystkim to, że szkoląc się w swojej dziedzinie, spędzili dodatkowe lata stażu w klinikach pediatrycznych i poświęcili najwięcej czasu na zajmowanie się dziećmi. Ogólnie ujmując, jeśli twoje dziecko wymaga specjalistycznej opieki medycznej, najlepiej jest wybrać specjalistę pediatrycznego z racji jego większego doświadczenia w chorobach dziecięcych, a także nawyku i umiejętności pracy z dziećmi. Po czym poznać specjalistę? Wybierając się z dzieckiem do specjalisty, warto dowiedzieć się czegoś więcej o jego kompetencjach i doświadczeniu. Masz pełne prawo zapytać o to lekarza pierwszego kontaktu, który wystawia skierowanie do specjalisty. Mimo że w niektórych dziedzinach procedury szkoleń i egzaminów specjalizacyjnych nie zostały jeszcze w pełni ustalone, w większości przypadków specjaliści legitymują się odpowiednim dyplomem, poświadczającym spełnienie przez nich specyficznych standardów i wymogów. Należy do nich zwykle odbycie przewidzianych programem praktyk klinicznych i zdanie egzaminu, a niekiedy również odpowiedni staż pracy w danej dziedzinie, uprawniający do otwarcia specjalizacji. Możesz również sprawdzić w wojewódzkiej Izbie Lekarskiej jaką specjalizację posiada wybrany przez Ciebie lekarz. Jak uzyskać od specjalisty niezbędne informacje? Wizyta u specjalisty jest dla ciebie okazją, by dowiedzieć się jak najwięcej o chorobie dziecka, o perspektywach na przyszłość i o wszystkim, co możesz zrobić, by mu pomóc. Powinnaś przygotować się zawczasu do takiej wizyty, gromadząc między innymi całą potrzebną dokumentację medyczną lub prosząc lekarza kierującego o jej przesłanie. Im więcej informacji będziesz w stanie udzielić specjaliście, tym większy będzie pożytek z konsultacji. Przygotuj również listę pytań, na jakie chciałabyś uzyskać odpowiedź. Zrób to najlepiej na piśmie, bo już w trakcie wizyty, choćby z powodu stresu, łatwo zapomnieć o wielu ważnych sprawach. Jak jest to w zwyczaju wielu lekarzy, specjalista może używać ściśle medycznego słownictwa i nie zawsze zrozumiałych dla laików terminów. Pamiętaj, że masz pełne prawo prosić go o wyjaśnienie czegoś, co nie do końca rozumiesz. To ty jesteś głównym rzecznikiem twojego dziecka, ty się nim opiekujesz i odpowiadasz za jego zdrowie. To ty musisz więc w pierwszym rzędzie orientować się we wszystkim, co go dotyczy, chociażby po to, by w razie potrzeby móc udzielić stosownych informacji innym lekarzom. Im bardziej złożone są problemy i potrzeby zdrowotne twojego dziecka, tym ważniejsza jest koordynacja opieki medycznej, jaką otrzymuje. Dopilnuj, by każdy konsultowany specjalista przesłał wyniki swego badania lekarzowi pierwszego kontaktu, który zajmuje się dzieckiem na co dzień i powinien na bieżąco prowadzić całą jego dokumentację. Lekarz może również przekazać Tobie pisemną odpowiedź do lekarza rodzinnego. Jeśli dziecko jest leczone przez kilku lekarzy naraz, kwestia koordynacji ich poczynań i przepływu informacji nabiera większego znaczenia. Różnorodność zabiegów i metod leczniczych aplikowanych twojemu dziecku bezwzględnie wymaga, by jedna kompetentna osoba - najczęściej właśnie lekarz pierwszego kontaktu - czuwała całościowo nad jego zdrowiem. Ośrodki wielospecjalistycznej opieki nad dzieckiem Wiele szpitali dziecięcych i niektóre oddziały pediatryczne w szpitalach ogólnych mają wydzielone przychodnie przeznaczone dla dzieci wymagających stałej opieki nie jednego, lecz całego zespołu specjalistów. W większości przypadków dzieci te przechodzą złożone badania kontrolne w ustalonych odstępach czasu - raz na kilka miesięcy lub co roku. Ośrodki wielospecjalistyczne oznaczają dużą wygodę, a także oszczędność czasu i pieniędzy dla dzieci i ich rodzin, ponieważ umożliwiają przeprowadzenie jednorazowo i w tym samym miejscu szeregu niezbędnych konsultacji i badań dodatkowych. Do chorób wymagających zwykle opieki poradni wielospecjalistycznych należy między innymi mózgowe porażenie dziecięce, mukowiscydoza, hemofilia, rozszczep podniebienia i zapalenie stawów. Pacjentami takich ośrodków są również zwykle niemowlęta i małe dzieci leczone i pozostające pod kontrolą z powodu następstw wcześniactwa. Ośrodki wielospecjalistyczne są tworzone przez zespoły specjalistów, którzy dzięki wspólnym wysiłkom mogą zapewnić chorym dzieciom optymalną opiekę, zgodną z najnowszymi postępami w różnych dziedzinach medycyny. Przykładowo zespól opiekujący  się pacjentami z mózgowym porażeniem dziecięcym może obejmować specjalistów takich jak ortopeda dziecięcy, pediatria, neurolog dziecięcy, specjalista żywienia, rehabilitacji, terapii zajęciowej . Członkowie zespołu zwykle ściśle ze sobą współpracują, co ułatwia obieg informacji i koordynację opieki nad chorym.
 
Dodaj do:


Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto


Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto


Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy